COPYRIGHT 2010 - 2012 Miloš Hracho. Design by Steve

Prečo niektorí na zatepľovanie nadávajú?

Stavba a montáž plotov
podľa požiadaviek zákazníka
Kompletná realizácia
bazénov aj s prekrytím
Prečo niektorí na
zatepľovanie nadávajú?
Je to tak. Medzi ľuďmi, ktorí si už svoje príbytky dali zatepliť, nebudete počuť len o takých, ktorí ho chvália, ale nájdu sa i takí, ktorí by sa mu v budúcnosti oblúkom vyhli. Prečo?
Hľadanie príčiny
Ak budete hľadať chybu v kontaktnom alebo odvetranom zatepľovacom systéme, je to zbytočné. Na vine je chybná realizácia. Nie každá firma totiž vie správne zatepľovať, preto sa treba vyvarovať kváziodborníkov. Zatepľovanie nie je len o kúpe potrebného materiálu, a hurá na to!
Keď sa zatepľovací systém správne neuzavrie, a nebude sa klásť dôraz na detaily, voda sa dostane pod izoláciu škárami, a zatečie tam, kde predtým vôbec nezatekala. Ak sa dá nedostatočná tepelná izolácia na studený povrch, ten pri určitej vlhkosti vzduchu nahromadí vlhkosť, a obvodové múry budú doslova nasiaknuté vodou. Náprava zlého zatepľovania je potom náročnejšia na čas i peniaze, ako samotné prvé zateplenie.Skôr však ako začnete zatepľovať je potrebné zistiť, či nie sú obvodové múry vlhké, a ak áno, treba zistiť príčinu ich vlhkosti. Ak to neurobíte, zateplením sa vlhkosti nezbavíte. Pri správnom vonkajšom zateplení neprichádza ku kondenzácii vlhkosti v takej miere, aby sa narušil zatepľovací systém. Aj keď v zime prichádza k určitej kondenzácii, vlhkosť sa v lete vysuší.
Plesne na stenách môže spôsobovať zvýšená vlhkosť vzduchu v interiéri, a zapríči
ňuje ju nedostatočná výmena vzduchu cez tesné plastové okná a nedostatočné vetranie.
Ak sa stretnete na nových fasádach s tým, že omietky opadávajú, netreba hľadať problém v kondenzácii vodnej pary. Príčinou vlhkej, a neskôr opadávajúcej omietky je opäť len zatekanie do nesprávne zhotoveného zatepľovacieho systému, alebo aj nesprávne zloženie omietky. Neodporúča sa preto šetriť aj na omietke, pretože oprava vás vyjde určite drahšie
.
CENNÍK STAVEBNÉHO NÁRADIA,LEŠENIA
A DEBNENIA
      0948 702 206   info@miloshracho.sk