TOP PONUKA
TE 3000-AVR
Búracie kladivo
40 €
na deň
COPYRIGHT 2010 - 2012 Miloš Hracho. Design by Steve

Pokládka zámkovej dlažby

Stavba a montáž plotov
podľa požiadaviek zákazníka
Kompletná realizácia
bazénov aj s prekrytím
Zatepľovanie rodinných
domov na kľúč

* úprava terénu výkopové a zemné práce
* drobné búracie práce
* dodanie všetkých podkladných materiálov
* dodanie zámkovej dlažby (podľa požiadaviek zákazníka)
* dodanie obrubníkov, palisád, minipalisád a ostatných doplnkových prvkov   (odvod
ňovacie žľaby, odtokové vpuste)
* Pokládka zámkovej dlažby , palisád , obrubníkov
* oprava zámkovej dlažby na jestvujucej ploche (prepadnutá , poškodená dlažba
* zrealizujeme prácu aj na základe projektov
      0948 702 206   info@miloshracho.sk